آیین نامه و مقررات مسابقات ورزش های زورخانه ای 2016 تدوین شد. برای اطلاع از آیین نامه جدید لطفا به صفحه قوانین ورزش مراجعه نمایید.