به گزارش روابط عمومی IZSF،دوره های بازآموزی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی،آماده سازی ویژه دومین دوره مسابقات قهرمانی جهان در اندونزی در کشور نپال آغاز شد.

©2019 Zurkhaneh.lt. All Rights Reserved.

جستجو