قصد حمایت از ورزشهای زورخانه ای درحوزه بالتیک ( اروپا ) را دارید؟

در صورتی که اسپانسر هستید و شرایط خاصی دارید،ارایه کنید.خدمت به استعدادهای کشور افتخار ماست.(با روابط عمومی فدراسیون تماس حاصل فرمایید   )

 

 

©2019 Zurkhaneh.lt. All Rights Reserved.

جستجو