جستجو در سایت

طرح ساختمان

زورخانه ها به عنوان یکی از کهن ترین باشگاه ها و سازمانهای ورزشی جهان مطرح هستند و به گفته ادوارد برآون شرق شناس انگلیسی : "قدمت زورخانه به دوران باستان می رسد."


ورود به زورخانه از دری کوتاه (حدود 1/5 متر) و با دو یا چند پله از کف کوچه به پایین کنار گود می رسید. گود زورخانه به صورت هشت ضلعی و از کف تا لبه حدود 70 تا 90 سانتیمتر و طول آن از هر سو از زاویه به زاویه حدود 8 متر است که 20 نفر در آن ورزش می کنند. علت پایین تر قرار گرفتن گود این بوده است که ورزشکار هنگام ورزش نسبت به دیگران کوچک تر به نظر آمده و احساس کبر و نخوت نکند.


دور آن معمولا چهار ایوانچه مانند حمامهای قدیم قرار دارد. سقف زورخانه مدور و بلندای آن به 10 متر هم می رسید. اما در زورخانه های کنونی تفاوت در اندازه ها و مصالح و شکل وجود دارد. بر لبه گود به جای ازاره چوبهایی نصب کرده اند تا بر اثر ضرب دست کشتی گیران و جست و خیز ورزشکاران ریزش نکند . سراسر دیواره گود ساروج اندود شده است.


در کنار در ورودی به محوطه زورخانه ، سردم یا جایگاه مرشد قرار دارد تا به ورود و خروج ورزشکاران مسلط باشد و در جلوی آن چوب بست یا وسیله ای مانند آن برای آویختن زنگ برپا کرده و بر آن اشیایی از قبیل شمشیر ،کلاه خود، قمه ، زنجیر،پوست پلنگ ،زره ، سپر و پر قو به آن می اویختند.


سکوی سردم نسبت به کف گود 1 تا 1/5 متر بلندتر است. بر روی سکو و زیر چوب بست اجاقی کنده می شد که در آن آتش می ریزند و هرگاه اجاق نداشته باشند منقلی زیر چوب بست می گذاشتند تا مرشد تنبک خود را با آتش اجاق یا منقل گرم کند تا صدایش رساتر شود.


نمای بیرونی زورخانه چهارگوش است با گنبد و یا گنبد گلدسته مانند که محل ورود هوا و نور آفتاب از دریچه ها به درون زورخانه هاست. در ورودی زورخانه را عمدتا کوتاه می سازند تا واردشوندگان به احترام و به نشانه تواضع و فروتنی سر فرود آرند. دست در زیر سقف زورخانه و حدود 70 سانتیمتر پایین تر از سطح زمین گود قرار دارد. از دور گود تا جایگاه تماشاگران حدود 1/5 تا 2 متر فاصله است و ارتفاع از کف گود تا بالای گلدسته نزدیک به 10 متر می رسد. در اطراف گود زورخانه برای کندن لباس ، گذاشتن آلات و اسبا جایگاه هایی منظور گردیده است. یکی دو غرفه از این غرفه ها نیز جایگاه افزارهای ورزشی است.

گود زورخانه را متناسب با وسعت فضای زورخانه به صورت پنج ضلعی ، شش ضلعی یا هشت ضلعی می سازن و اصولا گود مقدس در زورخانه هایی که بر اساس معماری صحیح و با آگاهی از پیشینه ورزشخانه سنتی و باستانی درست شده باشند ،باید هشت ضلعی باشد.


از آنجا که گود محل اصلی ورزش است و ورزشکاران زورخانه پابرهنه د رآن ورزش می کنند ، ترتیبی می دهند که کف گود نرم باشد . د رگذشته کف گود بوته های صحرایی خشک قرار می دادند و روی آن به قدر کافی خاک نرم  و رس می ریختنتد تا پس از اب پاشی و پاخوردن حالتی نرم و فنری داشته باشد. آب پاشی هر روز قبل از ورزش انجام می شد.

 

اطلاعات تماس

آدرس: لیتوانی

تلفن: 00370

فکس: 00370

ایمیل: info@zurkhaneh.lt

 

©2021 Zurkhaneh.lt. All Rights Reserved.

جستجو