کانون هواداران

کانون هواداران ورزش های زورخانه ای BZSF

ورزش باستـانی در طـول تاریخ چند هـزار سالـه خود به عنوان ورزش سنتی ایرانیـان از دوره باستان تاکنـون نقش مهمـی را در نیـرومنـدی و تـوانمندی آمـادگی جسمی و روحی آحاد مختلف مردم ایفـا کرده اسـت. امـروزه ورزش زورخانـه میراث معنوی نیاکان از مرزهای جغرافیایی ایران زمین فراتر رفته و مورد استقبال جوانان پنج قاره جهان قرار گرفته است.

این حضور ارزنده در عرصه های بین المللی نیازمند حمایت هواداران در جهان می باشد علاوه بر آن به فضـل و یـاری خداوند متـعال ساماندهی خیل عظیم هوادار می تواند ما را در امر برنامه ریزی بهتر و هدفمند و توسعه و گسترش ورزش های زورخانه ای در اروپا شرقی یاری نماید.

 

مزایای کارت هواداری BZSF

  1. تهیه شناسنامه برای هواداران
  2. ساماندهی پایگاه اجتماعی هواداران
  3. حضور در برنامه ها و جشن های کانون
  4. حضور هواداران در رویداد های BZSF در سراسر اروپا
  5. تخفیف خرید کالا و خدمات شرکت ها و موسسات طرف قرارداد با کانون
  6. اهدای جوایز

چگونه می توان جزو هواداران BZSF شد؟

اشخاص حقیقی و حقوقی متـقاضی می تواننـد با ارسـال مدارک زیر به دفتر کانون هواداران ورزش های زورخانه ای درخواست خود را ارائه نمایند تا پس از بررسی مدارک، کارت هواداری برای آنها صادر شود.

مدارک لازم

- پاسپورت

- یک قطعه عکس 4×3

 

 

اطلاعات تماس

آدرس: لیتوانی

تلفن: 00370

فکس: 00370

ایمیل: info@zurkhaneh.lt

 

©2021 Zurkhaneh.lt. All Rights Reserved.

جستجو