آغاز به کار دوره های بازآموزی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی،آماده سازی ویژه دومین دوره مسابقات قهرمانی جهان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 به گزارش روابط عمومی IZSF،دوره های بازآموزی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی،آماده سازی ویژه دومین دوره مسابقات قهرمانی جهان در اندونزی در کشور نپال آغاز شد.

©2018 Zurkhaneh.lt. All Rights Reserved.

جستجو