انتخاب مجدد دکتر مهرعلیزاده به سمت ریاست فدراسیون جهانی ورزش های زورخانه ای

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دکترمحسن مهرعلیزاده بار دیگر به عنوان رئیس فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی انتخاب شد.

 

©2018 Zurkhaneh.lt. All Rights Reserved.

جستجو